Intervaller – vila mellan höjdpunkterna
Hitta en bra balans mellan vila och motion